GRAMI d.o.o, u stečaju

Vodnjan, Stancija Salvela bb

Prodaja nekretnina i pokretnina javnom dražbom — Vodnjan — Istra — Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN VODNJAN — ISTRIA — CROATIA
 

 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI
 

 


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
GRAMI d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:

 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

 

GRAMI d.o.o, u stečaju


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU, SEGETU I SAVUDRIJI, ISTRA:    www.histriagroup.com

NEKRETNINE U BUJAMA (KAŠTELIMA), ISTRA:    www.gimont-buje.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.villa-porec.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.porer-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U VODNJANU, GALIŽANI I PULI, ISTRA:     www.grami-vodnjan.com
 

 

zadnja promjena: 11. travnja 2017.   -   Site Last Updated 04/11/2017
 

 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

 


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
GRAMI d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]


 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 1024/4
k.o. Galižana

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Galižana

industrijska
zona Galižane

ZEMLJOVID
MAP

3.751 m2

parcela na neizgrađenom
građevinskom području
proizvodne namjene
(industrijska zona Galižane)


KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

1.132.802,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

GRAMI d.o.o, u stečaju

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 2127
k.o. Vodnjan

PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Vodnjan

naselje Šalvela

ZEMLJOVID
MAP

3.388 m2

potpuno ograđena parcela
nalazi se unutar izgrađenog
dijela građevinskog područja
naselja Šalvela
ima direktan pristup
sa asfaltirane ceste

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

1.790,558,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

k.č.br. 3772/301
38. etaža
k.o. Pula

PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Pula

Pula

Monte Magno
27 b

ZEMLJOVID
MAP

ukupna površina:

79,88 m2

stan br. 30,
u potkrovlju i sastoji se od:
ulaza, kuhinje, blagovaone,
dnevnog boravka,
kupatila,
sobe i loggie

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

765.940,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

k.č.br. 3772/301
6. etaža
k.o. Pula


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Pula

Pula

Monte Magno
27 b

ZEMLJOVID
MAP

20,62 m2

garaža G6
u podrumu

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

80.738,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

 

 

PRODANO - SOLD

         Na temelju Poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, kojeg je objavila FINA – Financijska agencija pod posl. br.
Klasa: O/110-10/16-01/429, Ur.br: 04-09-17-30, 30. ožujka 2017, ovršenik, GRAMI d.o.o, u stečaju, objavljuje

 

PRODAJU NEKRETNINE
na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi

 

  Prodaje se nekretnina oznake k.č.br. 1024/4 k.o. Galižana, građevinsko zemljište površine 3.751 m2.

         Nekretnina se prodaje putem FINA-e, na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi, koja počinje 30.03.2017. g. u 12:00:00 sati,
a završava 21.06.2017.g. u 23:59:59 sati
         Ponude u trećoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 07.06.2017.g. s početkom u 00:00:00 sati
do 21.06.2017.g. u 23:59:59 sati
         Utvrđena  vrijednost nekretnine iznosi 1.132.800,00 kn, a na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi se nekretnina ne može prodati ispod iznosa
od 283.200,50 kn.

         Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavljen je u cijelosti na internet stranicama: www.fina.hr i www.grami-vodnjan.com.
         Dodatni podaci o nekretnini dostupni su na www.grami-vodnjan.com i na mob. 098 90 23 000.

       Financijska Agencija
   REGIONALNI CENTAR RIJEKA
FRANA KURELCA 8 51000 RIJEKA

Klasa: O/110-10/16-01/429
Ur.br.: 04-09-17-30

Rijeka, 30.03.2017.

 

         Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14) te članka 247, Stečajnog zakona (NN 71/2015), a u
povodu zahtjeva za prodaju Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj ST-23/2012 od dana 06.07.2016. godine u stečajnom postupku nad dužnikom

1. GRAMI d.o.o. u stečaju, Vodnjan, Stancija Salvela b.b., OIB: 62512177428, zastupanom po stečajnom upravitelju
1. DRAŽEN EZGETA, Poreč, Mateo Benussi Cio 8, OIB: 62061046523,

         radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje sljedeći

 

POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

  Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi:

   

I. PODACI O PREDMETU PRODAJE
 

  Opis predmeta prodaje:

  Predmet prodaje je nekretnina upisana u zk.ul.br. 3722, k.o. Galižana, kč.br. 1024/4.
  Radi se o šumi (prema izvatku iz zemljišnih knjiga) ukupne površine 3751 m2.
   

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
 

  Način prodaje:

  Predmet se prodaje na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi.

  Treća elektronička javna dražba počinje 30.03.2017. g. u 12:00:00 sati.
  Elektronička javna dražba završava 21.06.2017.g. u 23:59:59 sati

  Ponude u trećoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 07.06.2017.g. s početkom u 00:00:00 sati
  do 21.06.2017.g. u 23:59:59 sati.
  Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda
  evidentirana kao valjana.
  Ponuda mora biti evidentirana u sustavu elektroničke javne dražbe prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka
  elektroničke javne dražbe da bi se ista smatrala predanom u tijeku nadmetanja.

  Uvjeti prodaje:

  Utvrđena vrijednost predmeta prodaje: 1.132.802,00 kn (slovima: milijun sto trideset dvije tisuće i osamsto dvije kune).

  Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u svezi s prodajom:

  Na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 283.200,50 kn
  (slovima: dvjesto osamdeset tri tisuće dvjesto kuna i pedeset lipa)
  Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.

  Početna cijena za nadmetanje:

  283.200,50 kn (slovima: dvjesto osamdeset tri tisuće dvjesto kuna i pedese tlipa).

  Iznos dražbenog koraka:

  5.000,00 kn (slovima: pet tisuća kuna).

  Iznos, rok i način uplate jamčevina:

  U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu
  u iznosu od 113.280,20 kn (slovima: stotrinaesttisućadvjestoosamdesetkunaidvadesetlipa).

  Rok za uplatu jamčevine:

  Jamčevina se uplaćuje od objave ovog poziva, a najkasnije do 29.05.2017. godine.
  Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779,
  Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35.
  Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate.
  Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja" (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 31860,
  a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-)
  Prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje
  Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR".
  Prilikom uplate jamčevine potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja".
  Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem.
  Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku.
  Valjanom uplatom smatrat će se uplata izvršena u roku i evidentirana na računu Agencije u roku od 8 (slovima: osam) dana od isteka roka
  za uplatu.
  Uplate izvršene nakon isteka roka za uplatu jamčevine neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno
  sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.
  Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu eDražba provjeriti je li mu je vidljivo
  nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Agencije.
  Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 3186

  Naznaka prava koja ne prestaju prodajom:

  Služnost polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi preko kč.br. 1024/4, a u smjeru i pojasu prikazanom u elaboratu ishodovanja
  služnosti u korist ovrhovoditelja.

  Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini
  ili je nekretnina dana u najam ili zakup:


  Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.

  Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt:

  Svi zainteresirani za razgledavanje nekretnine mogu se obratiti stečajnom upravitelju Draženu Ezgeti iz Poreča, Mateo Benussi Cio 8,
  OIB: 62061046523, na broj telefona 098 90 23 000.

  Plaćanje kupovnine:

  30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

  Posebni uvjeti koje kupac mora ispuniti da bi mogao steći predmet prodaje:

  Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.
   

III. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI
 

  Ponude za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem.
  U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati osobe koje:
  imaju digitalni certifikat s pravom pristupa servisu e-Dražba (valjani digitalni certifikata, i to normalizirani/autentikacijski, kojim se potvrđuje
     identitet osobe te kvalificirani/potpisni, koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa ponude, iste osobe)
  su pravovremeno uplatile jamčevinu u skladu s ovim Pozivom za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
  su ispunile prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u servisu e-Dražba. Detaljni podaci o servisu e-Dražba dostupni su na
    mrežnim stranicama Financijske agencije (www.fina.hr).
   

NAPOMENE:
 

  1. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije (članak 132.b Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

  2. Elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Od objavljivanja poziva na sudjelovanje
  u elektroničkoj javnoj dražbi na mrežnim stranicama Agencije do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje 60 dana
  (članak 97. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

  3. Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavit će se, na prijedlog stranke, u sredstvima javnog priopćavanja ako stranka
  predujmi Agenciji za to potrebna sredstva (članak 97. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

  4. Jamčevina se uplaćuje najkasnije zadnjeg dana objave poziva na sudjelovanje (članak 12. Pravilnika o načinu i postupku provedbe
  prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku NN 156/14).

  5. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena Agencija će vratiti jamčevinu na temelju naloga suda za prijenos novčanih sredstava
  (članak 99. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

  6. U slučaju prekida ili odgode ovršnog postupka jamčevina će se iskoristiti za nastavak odgođene ili prekinute elektroničke javne dražbe
  osim ako odlukom nadležnog tijela Agenciji ne bude naloženo da izvrši povrat uplaćene jamčevine.

  7. Kupac je dužan uplatiti na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu kupovinu u roku određenom u zaključku o prodaji.
  Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene
  za prodaju koja je oglašena nevažećom. Iz položenog jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine
  postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
  O tome odluku donosi sud i dostavlja je Agenciji radi prijenosa novčanih sredstava (članak 106. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

  8. Ako se nadmetanje prekine zbog tehničkih poteškoća Agencija će nastaviti s nadmetanjem nakon otklanjanja tih poteškoća.
  Ako za trajanja nadmetanja dođe do prekida elektroničke javne dražbe zbog tehničkih poteškoća tijekom zadnjeg radnog dana nadmetanja
  ili u trajanju duljem od 12 sati tijekom ostalih dana nadmetanja, nadmetanje se produljuje za jedan radni dan.
  Agencija će na svojim mrežnim stranicama objaviti obavijest o nemogućnosti održavanja nadmetanja zbog tehničkih poteškoća,
  te o nastavku prekinutog nadmetanja (članak 29. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na nekretninama i pokretninama
  u ovršnom postupku NN 156/2014).
   

                Financijska agencija